nguyên nhân bị lẹo mắt

Chắp mắt và lẹo mắt: Cần phân biệt chính xác để dễ điều trị

1. Phân biệt chắp mắt và lẹo mắt – Chắp là gì? Chắp là do sưng dạng u hạt mạn tính của một tuyến mebomius thường diễn ra sau khi tuyến này bị viêm. Chắp có nhiều dạng, gồm chắp bên trong và chắp bên ngoài. Chắp bên ngoài là một nốt đỏ ở mi mắt,