nghe kém

Nghe kém: Dấu hiệu nhỏ nhưng gây phiền muộn lớn!

Tại sao nghe kém? Dù đã cố hết sức nhưng bạn chỉ có thể nghe lõm bõm được một vài từ, vì thế bạn không thể theo dõi kịp câu chuyện. Dần dần bạn cảm thấy mất tự tin và không muốn tham gia vào các hoạt động xã hội nữa. Có thể bạn đã