calci

Phòng chống loãng xương không phải chỉ cần Calci

Chống loãng xương không phải chỉ cần Calci - Ảnh 1 Mô xương được tạo thành bởi các tế bào (tạo cốt bào, hủy cốt bào, tế bào xương), các sợi và chất căn bản. Các thành phần ngoài tế bào bị calci hóa giúp cho chất căn bản trở nên cứng rắn, hợp với chức năng chống đỡ và bảo vệ của xương. Chất căn bản